آزمایشگاه های اکردیت IACLD ـ باطل

آزمایشگاه های اکردیت IACLD ـ باطل

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پزشکی رفرانس
دامنه فعالیت : بیوشیمی
شماره گواهینامه: IACLD-ML01:00
تاریخ اعطای اعتبار: 1397/08/26
تاریخ تجدیداعتبار: 
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1399/08/26

وضعیت کنونی: باطل(داوطلبانه)

تلفن  : 66647255  021  98+

فاکس:66644499  021  98+
آدرس وب سایت: www.reflab.tamin.ir
آدرس و کدپستی:ایران، تهران، سه راه آذری، نبش کوچه 8 متری بوتان، ساختمان اداری/درمانی بعثت،طبقه چهارم

تصویر گواهینامه

---------------------------------------------------

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پاستور شهر کرد
دامنه فعالیت : بیوشیمی- هماتولوژی
شماره گواهینامه: IACLD-ML04:00
تاریخ اعطای اعتبار: 1399/12/23
تاریخ تجدیداعتبار: 
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1401/12/23

وضعیت کنونی: باطل(داوطلبانه)

تلفن  : 32270477  038  98+

فاکس:32275386  038  98+
ایمیل:Azmayeshgah.pastor@gmail.com
آدرس و کدپستی:ایران، شهرکرد، میدان انقلاب، ابتدای خیابان ملت کوچه 42

تصویر گواهینامه