کتاب استراتژی های پیشرفته کنترل کیفیت (دکتر وستگارد و دکتر حسن بیات)

بی تردید آنان که با آفرینش آثار ماندگار مکتوب و با دانش خویش جامعه بشریت را از ظلمات جهل به روشنایی نور راه می برند قابل تقدیر هستند.

کتاب استراتژی های پیشرفته کنترل کیفیت (دکتر وستگارد و دکتر حسن بیات)

جناب آقای دکتر حسن بیات
همکار محترم دکترای علوم آزمایشگاهی
بی تردید آنان که با آفرینش آثار ماندگار مکتوب و با دانش خویش جامعه بشریت را از ظلمات جهل به روشنایی نور راه می برند قابل تقدیر هستند.
چاپ کتاب حضرتعالی با عنوان  "استراتژی های پیشرفته کنترل کیفیت" را به شما تبریک عرض نموده و توفيق روز افزون شما را در خدمت به جامعه علمی آزمایشگاهیان کشور از خداوند متعال خواستاريم.

http://www.iacld.com/Show/Page/6300