گزارش IACLD از برگزاری اجلاس مجمع عمومی APAC –سال1401 مصادف با 2022

گزارش IACLD از برگزاری اجلاس مجمع عمومی APAC –سال1401 مصادف با 2022

به نقل از مدیر اجرایی نهاد اعتباربخشی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران، روز 29 ژوئن 2022 مصادف با هشتم تیر 1401، مجمع عمومی سالانه APAC  با حضور قریب بر200 شرکت کننده از نهادهای اعتباربخش منطقه آسیا- اقیانوسیه و نمایندگانی از دیگر نقاط جهان، برگزار گردید.

در این اجلاس ضمن خوشامدگویی در افتتاحیه، رئیس APAC گزارشی از عملکرد APAC و همچنین برنامه های در دست اقدام و آتی برای حاضرین ارائه نمودند. همچنین گزارشاتی  بر طرح استراتژیک و رویه ها و دستور کارها وترکیب جدید انتصابات، از جمله مواردی بود که از سوی دیگر مسئولین مربوطه کمیته ها مطرح و بررسی شد.

گفتنی است طبق تصمیم گیری، اجلاسیه امسال بصورت ترکیبی از دو میتینگ زیر برگزار گردید:

APAC General Assembly and APAC MRA Council meetings

در این اجلاس پنج تن از نمایندگان IACLD  در جلسه حضور یافتند.

 

 فایل پیوست