گزارش خبری: حضور نمایندگان نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در مراسم اختتامیه SANAP به دعوت از APAC-PTB

گزارش خبری: حضور نمایندگان نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران در مراسم اختتامیه SANAP به دعوت از APAC-PTB

به نقل از دفتر نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران IACLD، نهم اسفند 1400 مصادف با بیست و هشت فوریه 2022، هفت تن از نمایندگان نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران IACLD  ، به دعوت اتحادیه اعتباربخشی منطقه  آسیا - اقیانوسیه APAC، در برنامه اختتامیه  طرح مشترک    PTB – APAC تحت عنوان the “Strengthening Accreditation Networks in Asia Pacific(SANAP)”   حضور یافتند.
PTB در این طرح مشترک با APAC، ضمن کمک به تثبیت و توسعه جایگاه نهادهای اعتباربخش جدید التاسیس و Associate  Member ها  ، هدف  غایی و بسیار ارزشمندی  را مبنی بر ارتقا و توسعه شبکه اعتباربخشی جهانی ، دنبال کرده و  تحت حمایت قرار داده است.
گفتنی است Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) ، مؤسسه ملی اندازه‌شناسی جمهوری فدرال آلمان  با قدمت 135 ساله از سال 1887 است که دارای وظایف و خدمات علمی و فنی است  و بعنوان یک نهاد حقوقی عمومی مستقیماً تحت نظر دولت فدرال، وزارت اقتصاد و انرژی فدرال فعالیت می کند.
به پیشنهاد PTB در این جلسه، بیانیه ای از سوی نهادهای اعتباربخش مبنی بر یک معرفی کلی از سازمان متبوع خود و دستاوردهای حاصل از اجرای طرح مزبور در روند پیشرفت و گسترش شبکه اعتباربخشی از نگاه مشارکت کنندگان به اشتراک گذارده شد که در این راستا، بیانیه IACLD طبق شرح فایل پیوست توسط آقای دکتر مهرداد ونکی بعنوان نماینده IACLD  قرائت گردید که بازتاب و گزارش این رخداد  توسط فوروم های اعتباربخشی منطقه  آسیا- اقیانوسیه و دیگر مناطق جغرافیایی و بین الملل ، فرصت مناسبی بر معرفی فعالیت های جامعه حرفه ای کشور عزیزمان ایران است. 
به گزارش دفتر نهاد، اقای دکتر ونکی  پیش از این نیز در دوره منتورینگ APAC با موضوع زیر به نمایندگی از IACLD حضور بهم رساندند.


 

 فایل پیوست