آزمایشگاه های اکردیت

آزمایشگاه های اکردیت

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پزشکی پاتوبیولوژی فروردین
دامنه فعالیت : بیوشیمی-هورمون- هماتولوژی
شماره گواهینامه: IACLD-ML02:02
تاریخ اعطای اعتبار: 97/08/26
تاریخ تجدیداعتبار: 1401/08/26
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/08/26

وضعیت کنونی: فعال

تلفن  : 66367914  021  98+

فاکس:66837167  021  98+
آدرس وب سایت: www.farvardin‐lab.com
آدرس و کدپستی:ایران، تهران، تقاطع کارون و امام خمینی، ساختمان 1026

تصویر گواهینامه

 

-----------------

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه تشخیص طبی نوبل
دامنه فعالیت : بیوشیمی-هورمون- هماتولوژی
شماره گواهینامه:IACLD-ML03:01
تاریخ اعطای اعتبار:98/04/22
تاریخ تجدیداعتبار:1400/08/09
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه:1402/08/09

وضعیت کنونی: فعال

تلفن:6246204  313  98+

فاکس:6270508  313  98+
آدرس وب سایت:http://www.nobellab.com
آدرس و کدپستی: ایران،اصفهان، ابتدای خیابان ارتش-کوی شهید فلاح

تصویر گواهینامه

 

---------------------

نام آزمایشگاه:آزمایشگاه تشخیص طبی پاستور سنندج
دامنه فعالیت : بیوشیمی-هورمون- هماتولوژی
شماره گواهینامه:IACLD-ML05:00
تاریخ اعطای اعتبار:1400/12/05
تاریخ تجدیداعتبار:00/00/00
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه:1402/12/05

وضعیت کنونی: فعال

تلفن:08733236358  98+

 فاکس:08733246703  98+
آدرس وب سایت:http://www.pasteurkurdlab.com
آدرس و کدپستی: ایران،استان کردستان،شهرسنندج،خیابان مولوی،کوچه سوسن،پلاک 32 کدپستی:45654-66166

تصویر گواهینامه

 

------------------

نام آزمایشگاه:آزمایشگاه تشخیص طبی پویش صفه
دامنه فعالیت : بیوشیمی-هورمون
شماره گواهینامه:IACLD-ML06:00
تاریخ اعطای اعتبار:1400/12/11
تاریخ تجدیداعتبار:00/00/00
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه:1402/12/11

وضعیت کنونی: فعال

تلفن :03136732721  98+

فاکس:03136732721  98+
آدرس وب سایت:htttp://pooyeshlabesf.ir
آدرس و کدپستی: ایران،اصفهان،اتوبان شهید دستجردی،پایانه مسافربری صفه،طبقه اول واحد 77031-کدپستی:53393-81698

تصویر گواهینامه

 

-----------------------

نام آزمایشگاه:آزمایشگاه تشخیص طبی صبور ایلام
دامنه فعالیت : بیوشیمی-هورمون- هماتولوژی
شماره گواهینامه:IACLD-ML07:00
تاریخ اعطای اعتبار:1401/01/26
تاریخ تجدیداعتبار:00/00/00
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه:1403/01/26

وضعیت کنونی: فعال

تلفن:0843366000-8000-9000  98+

فاکس:08433332399  98+
آدرس وب سایت:www.DSL-ILAM.com
آدرس و کدپستی:ایران،شهرایلام-خ سعدی جنوبی-ک شهید کرمی کدپستی:63931976381

تصویر گواهینامه

 

--------------------------

نام آزمایشگاه: آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش
دامنه فعالیت : بیوشیمی- هماتولوژی
شماره گواهینامه: IACLD-ML08:00
تاریخ اعطای اعتبار: 1401/10/5
تاریخ تجدیداعتبار: 
تاریخ پایان اعتبار گواهینامه: 1403/10/05

وضعیت کنونی: فعال

تلفن  : 33304549  66  98+

فاکس:33317947  66  98+
آدرس وب سایت: www.daneshlabaflak.ir
آدرس و کدپستی:ایران، لرستان، خرم آباد،خیابان شهدای شرقی،ساختمان پزشکان نور،طبقه اول

تصویر گواهینامه