MRA از تجارت بین‌المللی با ارتقای اعتماد بین‌المللی و پذیرش گزارش‌های آزمایش و بازرسی اعتباربخشی شده، مفاد برنامه تست مهارت و تولیدکنندگان مواد مرجع حمایت می‌کند. موانع فنی تجارت، مانند آزمایش مجدد محصولات هر بار که وارد یک حوزه ی اقتصادی جدید یا کشور دیگر می شوند، کاهش می یابد. به این ترتیب، هدف تجارت آزاد"یک بار تایید، مورد پذیرش همه جا " به واقعیت نزدیک تری تبدیل می شود. به گفته ILAC، سازمان ها در حال حاضر از MRA به روشی مثبت استفاده می کنند، که نمونه هایی از آن را می توان در لینک https://ilac.org/about-ilac/case-studies/ مشاهده کرد که در پاسخ به سوال زیر مباحثی را طرح می کند:

MRA

مزایا

MRA  از تجارت بین‌المللی با ارتقای اعتماد بین‌المللی و پذیرش گزارش‌های آزمایش و بازرسی اعتباربخشی شده، مفاد برنامه تست مهارت و تولیدکنندگان مواد مرجع حمایت می‌کند.  موانع فنی تجارت، مانند آزمایش مجدد محصولات هر بار که وارد یک حوزه ی اقتصادی جدید یا کشور دیگر می شوند، کاهش می یابد.  به این ترتیب، هدف تجارت آزاد"یک بار تایید، مورد پذیرش همه جا " به واقعیت نزدیک تری تبدیل می شود. به گفته ILAC، سازمان ها در حال حاضر از MRA به روشی مثبت استفاده می کنند، که نمونه هایی از آن را می توان در لینک https://ilac.org/about-ilac/case-studies/  مشاهده کرد که در پاسخ به سوال زیر مباحثی را طرح می کند:

چگونه اعتباربخشی از نیازهای تنظیم کننده های جهانی پشتیبانی می کند؟

ترتیبات جهانی از طریق ILAC و IAF زمینه پذیرش بین المللی محصولات معامله شده را فراهم می کند. از طریق منابع اعتباربخشی شده، فعالان اقتصادی می توانند نشان دهند که محصولات آن ها نیازمندی های مارکت را برآورده می کند تا بتواند با اطمینان از این محصولات استفاده کند.  این سیستم همچنین دولت ها را قادر می سازد تا محصولات را با آگاهی از اینکه مارکت ابزاری برای برآوردن الزامات داوطلبانه و نظارتی به روشی شفاف در اختیار دارد، تنظیم کنند.

یک گواهی ارزیابی انطباق اعتباریافته ی مستقل اعم از آزمون، کالیبراسیون، بازرسی، تست مهارت و خدمات مواد مرجع، ابزاری ضروری است که می تواند توسط بخش عمومی برای دستیابی به اهداف خط مشی استفاده شود.

در وب سایتی با لینک  https://publicsectorassurance.org/  می توانید در تبادل اطلاعاتی سهیم شوید که نشان می دهد چگونه ارزیابی انطباق اعتباریافته در سراسر جهان توسط دولت های مرکزی، محلی و تنظیم کننده ها برای دستیابی به مزایا استفاده می شود. این شامل مطالعات موردی است که ارزش اعتباربخشی را برای مقامات دولتی و تنظیم‌کنندگان مقررات  در کسب نتایج در رویکردهای کلیدی نشان می‌دهد. همچنین تحقیقات مستقل و اطلاعات پشتیبان را برای نشان دادن مزایای ملموس ارزیابی انطباق برای بخش عمومی فراهم می کند.

برای دولت

MRA   چارچوبی معتبر و از نظر فنی قوی را برای دولت ها فراهم می کند تا بر اساس آن توافق نامه های تجاری بین المللی دوجانبه و چندجانبه دولت را توسعه و ارتقا دهند. 

هدف بلندمدت، پذیرش کامل و استفاده از نهادهای ارزیابی انطباق اعتباربخشی شده اعم از آزمایشگاه ها‌ ، سازمان‌های بازرسی، برگزار کنندگان آزمون مهارت و تولیدکنندگان مواد مرجع ، توسط صنایع دولتی و خصوصی نه تنها در داخل بلکه در سایر کشورها است . به این ترتیب، هدف تجارت آزاد "یک بار تایید، مورد قبول در همه جا " محقق خواهد شد.

برای تنظیم کنندگان مقررات

MRA به عنوان یک "مهر تایید" شناخته شده بین المللی برای نشان دادن انطباق با استانداردها و الزامات مورد توافق عمل میکند. در نتیجه، ریسک به حداقل می رسد، زیرا تصمیمات بر اساس نتایج قابل اعتماد خواهد بود. 

در ارزیابی ها برای تایید محصول ، نیازی به تکرار آزمون، کالیبراسیون، بازرسی، آزمون مهارت و داده مواد مرجع نیست. بسیاری از تعیین‌کنندگان مانند سازمان‌های دولتی، اهمیت طرح‌های اعتباربخشی معتبری را که بر اساس استانداردهای شناخته شده ی بین‌المللی توسعه یافته‌اند، تشخیص داده‌اند. اعتباربخشی و ILAC MRA به تنظیم‌کنندگان مقررات کمک می‌کند مسئولیت‌های قانونی خود را با ارائه یک سیستم شناخته‌شده جهانی برای پذیرش خدمات و نتایج حاصل از نهادهای اکردیت شده، انجام دهند.

برای کاربران صنعت

MRA   تضمین می‌کند که صاحبان کسب‌وکارهایی که به آزمون، کالیبراسیون، بازرسی، آزمون مهارت و داده‌های مواد مرجع وابسته هستند، به دقت خدمات و گزارش‌هایی که خریداری می‌کنند اطمینان بیشتری دارند، زیرا آن ها توسط نهادهای اعتباربخش برای انجام این موارد خاص ارزیابی شده‌اند و کاربران هنگام خرید چنین خدماتی باید دامنه فعلی اعتبار تسهیلات را بررسی کنند.

برای مصرف کنندگان

MRA  برای عموم مردم و مصرف کنندگانی که خدمات آزمون، کالیبراسیون یا بازرسی را روی نمونه، ابزار یا محصول خود خریداری می کنند، اطمینان بیشتری ایجاد می کند . با اصرار بر اینکه نتایج کالیبراسیون، آزمون یا بازرسی از یک مرکز اکردیت یا اعتباریافته است، می‌توانند مطمئن شوند که این تسهیلات توسط یک نهاد اعتباربخش مستقل ارزیابی شده است، که خودش با استانداردهای بین‌المللی دارای صلاحیت شناخته شده است.