درباره ILAC

ILAC سازمان بین المللی است برای نهاد های اعتباربخشی که مطابق با استاندارد ISO/IEC 17011 فعالیت می کنند ودرگیر اعتباربخشی نهاد های ارزیابی انطباق از جمله آزمایشگاه های کالبیراسیون (با استفاده از ISO/IEC 17025)،آزمایشگاه های آزمون (با استفاده از ISO/IEC 17025) ، آزمایشگاه های تست های پزشکی (با استفاده از ISO 15189)، شرکت های بازرسی (با استفاده از ISO/IEC 17020)،برگزارکنندگان آزمون مهارت (با استفاده از ISO/IEC 17043) و تولیدکنندگان مواد مرجع(با استفاده از ISO 17043)هستند.

سازمانی بین‌المللی ILAC

درباره ILAC

 

اتحادیه بین المللی اعتباربخشی آزمایشگاهی

(International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC 

ILAC یک اتحادیه بین‌المللی است برای نهادهای اعتباربخشی که مطابق با ISO/IEC 17011 فعالیت می‌کنند و درگیر اعتباربخشی نهادهای ارزیابی انطباق از جمله آزمایشگاه‌های کالیبراسیون (با استفاده از ISO/IEC 17025) ، آزمایشگاه‌های آزمون (با استفاده از ISO/IEC 17025 )، آزمایشگاه‌های پزشکی (با استفاده از  ISO 15189) ، شرکت های بازرسی (با استفاده از  ISO/IEC 17020)، برگزار کنندگان آزمون مهارت (با استفاده از  ISO/IEC 17043 ) و تولیدکنندگان مواد مرجع (با استفاده از ISO 17034 ) هستند.

اعتباربخشی ارزیابی مستقل نهادهای ارزیابی انطباق طبق استانداردهای شناخته شده برای انجام فعالیت های خاص برای اطمینان از بی طرفی و شایستگی آن ها است. از طریق اعمال استانداردهای ملی و بین المللی، دولت ها، تهیه کنندگان و مصرف کنندگان می توانند به کالیبراسیون و نتایج آزمایش، گزارش های بازرسی و گواهینامه های ارائه شده اطمینان داشته باشند.

نهادهای اعتباربخش در بسیاری از کشورها با هدف اصلی حصول اطمینان از اینکه نهادهای ارزیابی انطباق تحت نظارت یک نهاد معتبر هستند، تأسیس شده‌اند. نهادهای اعتباربخشی که به عنوان ذی صلاح ارزیابی همترازی شده اند، ترتیبات منطقه ای و بین المللی را برای نشان دادن صلاحیت خود امضا می کنند. این نهادهای اعتباربخشی سپس نهادهای ارزیابی انطباق را با استانداردهای مربوطه ارزیابی می کنند و اعتبار می دهند.

این ترتیبات از ارائه خدمات محلی یا ملی، مانند تهیه غذای سالم و آب آشامیدنی سالم ، تامین انرژی ، ارائه مراقبت های بهداشتی و اجتماعی یا حفظ محیطی بدون آلودگی حمایت می کند. علاوه بر این، این ترتیبات پذیرش محصولات و خدمات را در سراسر مرزهای ملی افزایش می دهد و در نتیجه چارچوبی برای حمایت از تجارت بین المللی از طریق حذف موانع فنی ایجاد می کند.

ترتیبات بین‌المللی توسط ILAC در زمینه‌های اعتباربخشی کالیبراسیون، آزمایش، تست پزشکی، بازرسی، ارائه‌دهندگان آزمون مهارت و تولیدکنندگان مواد مرجع مدیریت می شوند و در زمینه‌های سیستم‌های مدیریت، محصولات، خدمات، پرسنل و سایر برنامه‌های مشابه ارزیابی انطباق توسط IAF  مدیریت می‌شوند.  هر دو سازمان، ILAC  و IAF، با هم کار می کنند و تلاش های خود را برای ارتقای اعتبار و ارزیابی انطباق در سراسر جهان هماهنگ می کنند.
ترتیبات منطقه ای توسط نهادهای همکاری منطقه ای شناخته شده که در هماهنگی با ILAC و IAF کار می کنند، مدیریت می شوند.  همکاری های منطقه ای شناخته شده نیز در کمیته های اجرایی ILAC و IAF نمایندگی می شوند.
ILAC از نزدیک با نهادهای همکاری منطقه ای دخیل در اعتباربخشی، به ویژه EA   در اروپا،  APAC  در آسیا-اقیانوسیه، IAAC  در قاره آمریکا، AFRAC  در آفریقا، SADCA  در آفریقای جنوبی، و ARAC   در منطقه عربی همکاری می کند.

تاریخچه
ILAC  با برگزاری کنفرانس 24-28 اکتبر 1977 در کپنهاگ دانمارک با هدف توسعه همکاری های بین المللی برای تسهیل تجارت از طریق ارتقای پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون اکردیت (اعتباربخشی شده)، آغاز به کار کرد.

در سال 1996، ILAC  یک اتحادیه رسمی با منشوری برای ایجاد شبکه ای از موافقت نامه های به رسمیت شناختن متقابل بین نهادهای اعتباربخش شد. در سال 2000، سی و شش عضو کامل یا  ILAC Full Members متشکل از نهادهای اعتباربخش آزمایشگاهی از 28 اقتصاد در سراسر جهان، توافقنامه شناسایی متقابل ILAC (ILAC MRA) را در واشنگتن دی سی امضا کردند تا پذیرش آزمون های فنی و داده های کالیبراسیون برای کالاهای صادراتی را ارتقا دهند. ILAC MRA برای آزمایشگاه های کالیبراسیون و آزمون در 31 ژانویه 2001 به اجرا درآمد.
ILAC MRA  سپس در اکتبر 2012 توسعه یافت تا شامل اعتباربخشی نهادهای بازرسی شود. در ماه مه 2019، به اعتباربخشی ارائه دهندگان تست مهارت و در ماه مه 2020 به اعتباربخشی تولید کنندگان مواد مرجع، گسترش یافت.