وبینار آموزشی اهدای خون سالم اهدای زندگی

وبینار آموزشی اهدای خون سالم اهدای زندگی

وبینار آموزشی اهدای خون سالم، اهدای زندگی- سخنران: دکتر احمد قره باغیان، دکترای علوم آزمایشگاهی و دکترای تخصصی ایمونوهماتولوژی، زمان برگزاری: 24 خرداد ماه 1403 ساعت 12:00 تا 14:00

 لینک ورود به وبینار:
https://learn.iacld.com/course/53420