APAC MRA Numbers 2022 - Infographic

APAC MRA Numbers 2022 - Infographic

به گزارش IACLD ، کمیته ارتباطات APAC (CPC) اخیراً اینفوگرافیک APAC MRA را بر اساس تعداد اسکوپ های اکردیت تا 30 سپتامبر 2022 به روز کرده است. اینفوگرافیک جدید را می توانید در وب سایت APAC مشاهده نمایید .

 فایل پیوست