درباره ما

IACLD یک نهاد اعتباربخش غیر دولتی است و دارای مجوز فعالیت به مدت نامحدود است. انجمن از سال 2016 میلادی مصمم شد برنامه مدیریت کیفیت را با هدف ایجاد و اجرای مدل اعتباربخشی دنبال کند و از سال 2017 در مسیر پیوستن به اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه گام برداشت. IACLD به آزمایشگاه های پزشکی که استاندارد ISO15189 را پیاده سازی، اجرا و پایش می کنند،خدمات اعتباربخشی ارائه میکند. IACLD از آزمایشگاه های پزشکی متقاضی اعتباربخشی از این نهاد و همچنین متقاضیان همکاری بعنوان ارزیاب و متخصصین فنی با IACLD، دعوت بعمل می آورد با آدرس های موجود در سایت تماس حاصل فرمایند.

معرفی نهاد

درباره ما

هدف 

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران IACLD، یک نهاد اعتباربخش است که مطابق با الزامات استاندارد ISO/IEC 17011:2017 و ضوابط ILAC/APAC ، خدمات اعتباربخشی به آزمایشگاه های پزشکی  متقاضی اعتباربخشی ارائه می کند.

IACLD در نظامنامه خود ، یک شرح کلی در خصوص فرایندهای اصلی و پشتیبانی سیستم مدیریت خود را ارائه می دهد.

اسکوپ فعالیت اعتباربخشی

اسکوپ فعالیت IACLD اعتباربخشی به آزمایشگاه های پزشکی است که استاندارد ISO 15189 را در سازمان خود پیاده سازی و اجرا کرده و تحت پایش قرار می دهند.

مراجع و مقررات

- استاندارد ISO/IEC 17011: 2017

-الزامات تعیین شده از سوی APAC و ILAC

-مقررات داخلی

اعتباربخشی

انجمن از سال 2016 میلادی مصمم شد برنامه مدیریت کیفیت را با هدف ایجاد و اجرای مدل اعتباربخشی دنبال کند و از سال 2017 در مسیر پیوستن به اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه گام برداشت.

انجمن سال 96 مصادف با 2018 موفق گردید به عضویت وابسته Associate Member در اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه Asian Pacific Laboratory Accreditation Cooperation  و یا به اختصار APLAC در آید.

-انجمن اواخر سال 97 مصادف با 2018 موفق گردید به عضویت کامل Full Member در APLAC در آید.

-انجمن از اول ژانویه 2019 به اتحادیه جدید التاسیس APAC  بعنوان عضو وابسته  ملحق شد.

نقش

انتظار عمومی از خدمات آزمایشگاه ها، برخورداری از صلاحیت های لازم در  اجرای صحیح  وظایف و صدور نتایج قابل اطمینان است. به همین دلیل در جوامع امروزی شاهد قوت گرفتن تقاضا برای تصدیق صلاحیت آزمایشگاه ها توسط نهادهای اعتباربخشی هستیم چرا که نه تنها اطمینان از انجام مناسب فعالیت ها مطابق با الزامات تعیین شده را در کشور فراهم می سازد بلکه باعث  می گردد نتایج آزمایش در سایر منطقه های اقتصادی بدون نیاز به انجام آزمایش مجدد مورد پذیرش قرار گیرد.

در پاسخ به این انتظار، IACLD با ارائه خدمات اعتباربخشی و اعتبار نامه به آزمایشگاه های متقاضی، شرایط اطمینان از بی طرفی، شایستگی و صلاحیت های لازم را در ارائه خدمات توسط آزمایشگاه های اعتباردهی شده برای بیماران هموار می سازد و ترویج "پذیرش جهانی نتایج صادره توسط آزمایشگاه اعتباربخشی شده " را تسهیل می کند.

چشم انداز

ارائه خدمات اعتباربخشی توسط IACLD در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی و افزایش اعتماد ذینفعان به خدمات IACLD.

ماموریت

- نهاد اعتباربخش انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران باید یک سیستم مدیریت بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC17011 و ضوابط APAC/ ILAC ایجاد، مدون، اجرا و نگهداری کند .

- خدمات اعتباربخشی به آزمایشگاه های پزشکی که نسبت به پیاده سازی استاندارد ISO 15189 اقدام نموده و متقاضی دریافت اعتبارنامه از این نهاد اعتباربخش هستند، ارائه دهد.

- امضای توافقات به رسمیت شناخته شدن متقابل در سطح منطقه ای و بین المللی در چارچوب ضوابط APAC  و ILAC و رسیدن به شرایط پذیرش جهانی آزمایشگاه های اعتباربخشی شده را دنبال و اجرا نماید.

-در کارگروه ها و فعالیت های بین المللی مرتبط به منظور تثبیت و ارتقاء جایگاه مشارکت کند.

- همکاری با سایر انجمن های علمی تخصصی و دستگاه های دولتی و غیر دولتی نماید.

عضویت و فعالیت IACLD در سازمان ها و مجامع علمی و بین المللی :

  •  فدراسیون بین المللی شیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی (IFCC)
  •  فدراسیون بیوشیمی بالینی آسیا و اقیانوسیه (APFCB) (عضو کامل)
  •  فدراسیون اروپایی شیمی بالینی و پزشکی آزمایشگاهی (EFLM)
  •  اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی آسیا و اقیانوسیه (APLAC)
  • اتحادیه اعتباربخشی آسیا و اقیانوسیه (APAC)
  • کمیته های متناظر ISIRI/ISO -TC 212، ISIRI/ISO-TC 198/ و کاسکو

درخواست اعتباربخشی

در صورت تمایل به دریافت خدمات اعتباربخشی از IACLD، لطفا فرم اعتباربخشی با کد IACLD-F18 را از طریق سایت نهاد یا دفتر نهاد تهیه و تکمیل و به همراه مدارک خواسته شده به ab@iacld.ir تسلیم نمایید. جهت اطلاع از سایر مراحل، توضیحات در بند تشریح فرآیند اعتباربخشی را ملاحظه فرمایید.

فرم درخواست اعتباربخشی

لطفا برای دانلود فرم درخواست اعتباربخشی با کد IACLD-F18  به لینک زیرمراجعه نمایید:

http://report.iacld.com/EN/Item/10618

تشریح فرآیند اعتباربخشی به آزمایشگاه

1-برآورده سازی الزامات استانداردISO15189 و سایر مدارک الزامی در آزمایشگاه های پزشکی 

2-  تسلیم فرم درخواست اعتباربخشی IACLD-F18 و ملزومات توسط متقاضی به دفتر نهاد

Submission of the IACLD-F18 accreditation application form and the other requirements to the AB’soffice or ab@iacld.ir

3- بازنگری منابع توسط نهاد ، تنظیم پیش نویس قرارداد طبق فرمIACLD-F21 و با توجه به جدول تعرفه خدمات اعتباربخشی در فرم IACLD-F20 ، انجام تشریفات امضای قرارداد

4- آماده سازی ارزیابی( انتصاب تیم ارزیابی با هماهنگی آزمایشگاه و افراد تیم، تهیه برنامه ارزیابی و پیگیریهای مترتب)

5- بازنگری اطلاعات مدون

6-اجرای ارزیابی(برگزاری جلسه افتتاحیه،ارزیابی، جلسه اختتامیه،ارائه گزارش یافته ها، بررسی بسته شدن عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی و ارزیابی های پیگیری یا اضافی)

7- تصمیم گیری بر اعتباربخشی

8- صدور گواهینامه اعتباربخشی

راه های تماس با ما

IACLD از آزمایشگاه های پزشکی متقاضی اعتباربخشی از این نهاد  و همچنین متقاضیان همکاری بعنوان ارزیاب و متخصصین فنی با IACLD، دعوت بعمل می آورد با آدرس های زیر تماس حاصل فرمایند:
ایمیل: ab@iacld.ir
وب سایت: http://en.iacld.com

شماره تلفن: (+98 21) 88954222 - 88970700
شماره فکس: (+98 21) 88970700

آدرس: تهران، خیابان فاطمی، میدان گلها، خیابان هشت بهشت، کوچه اردشیر، پلاک ۲۹

کد پستی: 1414734741 

 

 

 

معرفی نهاد