درباره ما

معرفی نهاد

IACLD یک نهاد اعتباربخش غیر دولتی است و دارای مجوز فعالیت به مدت نامحدود است. انجمن از سال 2016 میلادی مصمم شد برنامه مدیریت کیفیت را با هدف ایجاد و اجرای مدل اعتباربخشی دنبال کند و از سال 2017 در مسیر پیوستن به اتحادیه اعتباربخشی آزمایشگاهی منطقه آسیا-اقیانوسیه گام برداشت. IACLD به آزمایشگاه های پزشکی که استاندارد ISO15189 را پیاده سازی، اجرا و پایش می کنند،خدمات اعتباربخشی ارائه میکند. IACLD از آزمایشگاه های پزشکی متقاضی اعتباربخشی از این نهاد و همچنین متقاضیان همکاری بعنوان ارزیاب و متخصصین فنی با IACLD، دعوت بعمل می آورد با آدرس های موجود در سایت تماس حاصل فرمایند.

ادامه مطلب

دوره های آموزشی (بایگانی)

Inter American Accreditation Cooperation
European Co-Operation for Accreditation (EA)
Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated (APAC)
Arab Accreditation Cooperation (ARAC)
African Accreditation Cooperation